ПРЕДИЗВИК #3

Ти честитаме за успешно завршените два предизвици. Ова е третиот и последен предизвик што ќе ни ги покаже твоите вештини и афинитети за бизнис и менаџмент.
Предизвикот ќе ни ја покаже твојата способност да промовираш и продадеш одреден производ. Ова претставува една од најважните менаџерски вештини, затоа што со оваа вештина всушност ги „носиш“ парите во компанијата.

Твојата задача е следна:

Избери еден производ или услуга што мислиш дека можеш добро да ја продадеш
и понуди ни одговори на следниве прашања. Одговарај колку што можеш
подетално на прашањата
, за да добиеме јасна слика за твојот начин на
промоција и продажба!

Можеш да се служиш со урнекот од копчето подолу, а одговорите да ги ставиш во полињата на формуларот подолу!

МАРКЕТИНГ ПЛАН!