НАСОКИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

Според правилата, на менаџерската олимпијада може да се пријави секој матурант или студент на возраст од 17 до 23 години кој има положено државна или меѓународна матура!

Секој може да се пријави индивидуално или пак може да се пријави како тим па заеднички да настапи на трите предизвици на олимпијадата. Внимавајте, највисоката стипендија од 100% ја добива само 1 учесник на натпреварот!

ПРИЈАВА: